Adnoddau addysgu a chynlluniau gwersi wedi'u dethol yn ofalus ar gyfer athrawon yng Nghymru

Adobe Spark yng Nghymru

Hwb

Mewn partneriaeth â Hwb

Rydyn ni’n gwybod fod sgiliau digidol yr un mor bwysig i lythrennedd ag i rifedd. Dyna pam mae pob athro a myfyriwr yng Nghymru yn gallu cael mynediad am ddim at hyfforddiant ac adnoddau ar-lein Adobe Spark drwy Hwb.
View English version

Adnoddau addysgu ar gyfer ysgolion cynradd

Creodd Adobe Creative Educators yng Nghymru adnoddau addysgu sy'n cyd-fynd â'r cwricwlwm newydd i helpu addysgwyr ysgolion cynradd i ddefnyddio Adobe Spark.

Adobe Creative Educator

Ymunwch â'r rhaglen Adobe Creative Educator newydd drwy gwblhau cwrs meddwl beirniadol a chreadigrwydd sy’n rhoi sylw i broses creadigrwydd ar gyfer pob disgyblaeth a phwnc. Meithrin creadigrwydd wrth ymarfer addysgu a dysgu i baratoi myfyrwyr â sgiliau'r 21ain Ganrif.

Dysgu mwy (in English)

Ynglŷn â Hwb

Hwb yw'r platfform digidol ar gyfer dysgu ac addysgu yng Nghymru. Trwy Hwb, gall defnyddwyr gael gafael ar amrywiaeth o offer ac adnoddau digidol dwyieithog a ariennir yn ganolog. Dyma sianel ddigidol strategol Llywodraeth Cymru i gefnogi'r gwaith o gyflwyno'r cwricwlwm yng Nghymru.

Cymru oedd y wlad gyntaf yn y byd i ddefnyddio Adobe Spark yn genedlaethol, gan alluogi dros 500,000 o athrawon a dysgwyr ledled Cymru i gael mynediad at Adobe Spark for Education.

Dysgu mwy